Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Logga in

 
 

Tips inför samlingen

 

Nedan har du förslag på hur en smågruppsträff kan gå till. Du får givetvis anpassa materialet efter din grupp men låt dig inspireras och ta till dig de tips som kan fungera.


Materialet nedan går även att ladda ner i pdf-format här!

Välkommen hit!

Ett välkomnande och förtroendefullt klimat gör det inte bara trivsamt utan också möjligt att våga anförtro varandra livets viktiga frågor. Vi alla, men speciellt nya i gruppen, behöver bli sedda, hörda, bekräftade, respekterade och delaktiga för att känna sig hemma. Att bli uppmärksammande och få komma till tals är angeläget, men vi behöver också få bekräftelse på att vi blivit förstådda. Det är när vi känner att någon verkligen lyssnar som vi blir villiga att öppna oss. Tankar, erfarenheter och funderingar ska kunna delas utan att någon känner sig dum. Se till att alla får komma till tals, utan att behöva armbåga sig in i samtalet.

Den allra första samlingen är det lämpligt att du som ledare berättar något om tanken med Nära smågrupp. Ta också någon minut för att komma överens om era ”spelregler” som gäller då ni möts i gruppen. Det kan handla om vikten av att hålla förtroende, hjälpas åt att hålla den röda tråden under samlingen, försöka hålla sig inom den tid som är avsatt för respektive moment eller andra saker som skapar de bästa förutsättningarna för att lära och bygga gemenskap.

Det är sedan naturligt att börja era träffar med att var och en får berätta något om vad som hänt sedan förra samlingen. Du som ledare bör dock vara vaksam på det inte ”drar iväg” med alltför långa berättelser eller diskussioner.

Att berätta för varandra bygger gemenskap och gör också att vi bättre förstår var de övriga i gruppen befinner sig just nu. Om man vill kan man här berätta om de utmaningar man bestämde sig för vid förra träffen, men man kan också välja att ta upp detta under rubriken ”Ett steg i tro…”. Var noga med att vars och ens erfarenhet är personlig och inget man skall ifrågasätta – ens om någon annan i gruppen har en annan erfarenhet av samma händelse.

Starta upp! (ca 15 min)

Syftet här är att snabbt styra in gruppen på spåret och uppmuntra till att plocka fram sina egna frågor, funderingar och tidigare erfarenheter kopplat till dagens text/tema. 

När vi berättar om upplevelser kopplade till ämnet är det som att plöja vår inre åker, vi får tillgång till våra frågor och utmaningar och blir mottagliga. Ägna alltså en stund åt att berätta och vaska fram era egna frågor innan ni börjar söka efter Bibelns svar och vägledning. 

Hjälp varandra att mejsla fram de frågor som ni personligt och i gruppen upplever viktiga i livet och som ni längtar att få hjälp att reflektera över. Formulera dem gärna på ett papper! Dessa tar ni sedan med in i bibelns undervisning.  Ledord i samtalet är vardagsnära och väsentligt.  Ibland kan en bra fråga räcka för att komma igång med att dela livet.

Frågor att starta med kan exempelvis vara:

 - Vilka tankar väcker texten/ämnet?

 - Vad känner du igen från din egen situation/ vardag?

 - Vilka upplevelser och erfarenheter kommer du att tänka på?

Bibelundervinsing & Samtal (ca 20+30 min)

Nu är det dags att låta livets frågor möta Bibeln. Läs och lyssna på bibeltexten tillsammans i gruppen. Välj att läsa hela eller delar av texten. Starta undervisningen (som finns inspelad på webben). Undervisningen är koncentrerad till cirka 15-20 minuter.

Efter att ni tittat tillsammans är det dags att sätta igång samtalet. Finns det svåra saker eller ord som ni behöver hjälpa varandra att förstå?  Ta tag i det först så att alla är med på tåget. Fundera sedan tillsammans över hur undervisningen möter och svarar på era frågor från ”Starta upp”-delen.  Kanske har föredraget och texten väckt nya frågor? En kväll kan inte svara på alla frågor. Prioritera tillsammans. Hitta beröringspunkterna med våra egna liv, hjälp varandra att tolka, förstå och hitta vägar framåt.

Frågor att ha med kan exempelvis vara:

 - Vad sägs om Jesus?

 - Hur svarar undervisningen och bibeltexten på våra frågor?

 - Finns det beröringspunkter mellan budskapet och mitt eget liv?

 - Vad ger Bibeln för goda råd och vägledning relevant i vår tid?

 - Hur hänger utmaningarna i texten ihop med det egna livspusslet?

Ett steg i tro…  (ca 15 min)

Mot avslutningen handlar det om att uppmuntra varandra till steg i tro och mognad!  Ta tag i de insikter och upptäckter ni gjort och låt det mynna ut i något ni också vill prova att göra. Gå från ord till handling!

Uppmuntra i gruppen till att aktivt och medvetet besluta sig för steg till förändring i sitt eget liv. Det kanske handlar om att korrigera en attityd eller vana, fördjupa en relation, utvecklas i sin gåva, reflektera över ett beteende, konkret be för en situation, aktivt göra en praktisk handling…

Lärjungaskap handlar om att både höra och göra.  Det kan vara små eller stora förändringar, men även om det handlar om ett myrsteg är det ändå viktigt för att punktera den osynliga hinna som kan skilja lära och liv från varandra. Låt gärna var berätta vad man särskilt tagit till sig och vill förändra utifrån denna samling. 

Uppmuntra gärna gruppen att ge och ta emot goda råd av varandra. Kanske någon känner sig utmanad på ett område i livet men inte riktigt vet hur han/hon skall gå vidare? Ett sådant ögonblick får inte spåra ut till en lång diskussion. Efter att personen presenterat sin utmaning kan de övriga kort dela vad de känner inför situationen och/eller har för lösningsförslag.  Personen kan avslutningsvis berätta vad man tar med sig av de råd man fått.

Fundera också om det finns någon utmaning för er som hel grupp att ta tag i. De förändringar som ni väljer att ta tag i kommer skapa många nya erfarenheter att dela med varandra vid nästa samling.

Frågor att ställa sig kan exempelvis vara:

 - Vad har blivit viktigt för dig personligen?

 - Vad har blivit viktigt för oss som grupp?

 - Vad känns viktigt att ”jobba vidare på” utifrån Bibelns budskap?

 Be för varandra och det ni vill förändra/fördjupa i era liv och i gruppen.

På egen hand mellan samlingarna… 

Kanske din grupp som helhet eller enskilda personer känner att man ytterligare vill veta och lära mer?  Kanske man vill bli konkret och verkligen ”göra” det man hört? En viktig uppgift som ledare är att lyssna in initiativ som väcks under samtalen och uppmuntra till engagemang och aktivitet.

Förslag på saker att uppmuntra!

 • Uppmuntra till att se om avsnitten med bibelundervisning (och var man hittar dem på webben). Reflektera och be!
 • Läsa och meditera över bibeltexterna i bibelboken ni jobbar med.
 • Läsa bra kristen litteratur.
 • Samtala med andra kristna om deras tro och erfarenheter.
 • Dela dina egna upptäckter med andra i församlingen eller de du möter i din vardag.
 • Se någon av de olika Jesus-filmer som finns att hyra/låna eller andra filmer som knyter an till texter och ämnen ni jobbar med.
 • Göra goda gärningar – vara en lärjunge mitt i vardagen.
 • Våga berätta om Jesus och dela din tro.
 • Lägga märke till vad som händer omkring dig när du tar steg i tro.
 • Hålla kontakten med och be för varandra i gruppen.
 • Ha ett mentorsamtal med din pastor eller någon du har förtroende för.

Ni bestämmer givetvis själva hur ni vill ha det i gruppen och vad ni väljer att göra mellan samlingarna – som grupp eller enskilda.  Något alla bör utmanas till är dock att läsa de aktuella bibeltexterna inför kommande samling i smågruppen. Det hjälper er alla att få ut mer av samlingen när ni möts! Ni kommer upptäcka hur kunskapen blir mer rotad och att förutsättningarna för att växa och utvecklas blir större.

Goda vanor kan kräva viss ansträngning för att erövra, men rymmer en stor kraft till förändring och ger stabilitet i vår andliga vandring. 

 

Stadsbild från Kina. Illustrerar att läsa Nära som folkhögskolekurs i Kina Bibelskola på distans illustrerad av en kopp kaffe och en Bibel. Folkhögskolekurs Druvor illustrerar att läsa bibelskola i församling som folkhögskolekurs


Ledartips!

STARTA UPP

Försök att som ledare hjälpa gruppen att hålla fokus på samlingens tema (något de flesta uppskattar). 

Försök också att i starten undvika att hamna i diskussioner och lösningar – poängen med starten är att dela era tidigare erfarenheter av det som är dagens tema, ringa in frågor och dilemman.

Se till att alla är engagerade i samtalet exempelvis genom att ibland ”fördela ordet”: ”Hur tänker du Berit om det Lasse delar?” ”Pia du har varit tyst en stund, hur går dina tankar?”~


BIBELUNDERVISNING & SAMTAL

Var lyhörd för om någon inte känner sig bekväm med att läsa högt inför andra.  Ett tips är att lyssna till redan inlästa bibeltexter. Hela Bibeln finns numera inläst på CD och kan även laddas ned som MP3 (på webben).

Var mån om att låta gruppen tillsammans hjälpa varandra att brottas med frågorna och texten.  Försök att tränga bakom ”standardsvaren” och de ”givna svaren”. 

Senast publicerad: 190426 | Powered by SiteSmart