Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Logga in

 
 

Kurs GT

Gamla Testamentet innehåller många generationers erfarenheter av livet med Gud. Vi har mycket att lära om Gud själv och det liv Gud bjuder in oss till.

GT är den grund som Nya Testamentet vilar på. En god förståelse av GT gör NT begripligare och klarare. Gud framträder som skapare, en helig Gud i skarp konflikt med ondskan och samtidigt barmhärtig och medkännande.

Vissa texter talar direkt till oss medan andra är svåra att förstå. Dels för att texterna i sig kan vara svåra, men ibland också för att vi inte vet hur vi skall hantera vad som står där.

I kurs GT får vi hjälp att begripa texten och se vad vi kan lära oss. När vi kommer nära människor och budskap så märker vi att det finns många beröringspunkter med våra egna liv. Kursen går igenom såväl historiska och poetiska som profetiska böcker. Vissa böcker får mer uppmärksamhet än andra för att ge möjlighet att gå på djupet. Vi går hela vägen fram till NT där vi genom Hebreerbrevet ser hur viktigt GT är för att förstå budskapet.

Teman vecka för vecka

 • Introduktion till GT
 • Moseböckerna - del I
 • Historicitet
 • Moseböckerna - del II
 • Krig, våld & hämndmotiv i GT
 • Josua, Domarboken, Samuelsböckerna , Kungaböckerna, Rut
 • Krön, Esra, Nehemja, Ester
 • Psaltaren, Hög, Klag
 • Vishet
 • Jona, Amos, Hos, Jesaja, Mika
 • Jeremia, Sefanja, Habackuk, Obajda, Nahum
 • Hesekiel, Daniel
 • Joel, Haggaj, Sakarja, Malaki
 • Hebreerbrevet
Senast publicerad: 210817 | Powered by SiteSmart