Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Logga in

 
 

En värdefull resurs rakt in i din smågrupp!

Nära Smågrupp finns till för dig och din smågrupp och vill ge goda möjligheter till bra samtal utifrån Bibeln och våra liv här och nu.

I Nära Smågrupp får ni tillgång till bibelundervisning och inspiration för samtalen. En viktig poäng är att koppla ihop Bibelns texter med våra vardagliga situationer och erfarenheter – och se att livet och tron hör ihop.

Hur fungerar det?

Nära Smågrupp bygger på en serie samlingar där ni som grupp får tillfälle att fördjupa er i en bibelbok. Varje bibelbok är uppdelad i 6-8 samlingar. Under varje samling tar ni tar del av ett föredrag på cirka 15-20 minuter som finns tillgängligt via webben. Till er hjälp finns även ett samtalsmaterial med frågor och praktiska tips. Målet är att skapa ett givande och meningsfullt möte mellan gruppen och bibeltexten som uppmuntrar till att ta steg vidare i tron. I spalten till höger kan du se hur en vanlig samling kan se ut.

Vi arbetar med att löpande ta fram undervisning för olika bibelböcker och använder oss av goda bibellärare som genom webbföredragen kan ”besöka” din smågrupp. I tabellen till vänster kan ni se vilka bibelböcker som finns tillgängliga i nuläget. Är du nyfiken att prova på finns just nu Jakobs brev med tre samlingar fritt att användas i din smågrupp!

Föredragen görs tillgängliga via Internet efter anmälan och kan användas ett obegränsat antal gånger under en avgränsad tid. Föredragen går att se via dator, smartphone, surfplatta och vissa moderna teveapparater. När man ser föredraget tillsammans är det en fördel att koppla datorn till teven för att få en större skärm. Vissa föredrag innehåller bildspel. Storleksförhållanden mellan bildspel och föredragshållaren kan regleras i datorn men ej i smartphone eller surfplatta.

Anpassningsbar för din smågrupp!

Att smågrupper är en bra idé har säkert du som hittat hit redan förstått. I den lilla gruppen kan alla ses och komma till sin rätt. Vissa grupper är nya och letar efter former för sina samlingar. Andra har träffats under längre tid och hittat former som passar dem. Det är både tillåtet och nödvändigt att anpassa de föreslagna samlingarna till gruppens förutsättningar.

I många grupper finns en vana att till exempel läsa en bok tillsammans och lära nya saker. Andra grupper ger stort utrymme till att dela livet med varandra och få berätta om vardagens utmaningar. Oavsett hur man fungerar som grupp kan det ibland vara svårt komma vidare och känna att man faktiskt växer och mognar i sin kristna tro.

En grundtanke i Nära Smågrupp är att Bibelns budskap och våra egna erfarenheter och livsberättelser ska mötas i det gemensamma samtalet. Utmaningen är att föra samman kunskap med erfarenhet och låta den kristna tron, livet och Bibelns budskap blir en helhet som sätter verkliga avtryck i våra liv och påverka våra attityder och vårt sätt att vara.

Samtalsmaterialet (som kompletterar undervisningen på webben) hjälper gruppens medlemmar att involvera sina egna erfarenheter. Det gör att frågorna som tas upp också är personligt angelägna och samtalen livsbearbetande. Det handlar dock inte bara om att se bakåt. Genom att medvetet fatta beslut om hur de nya insikterna skall påverka livet sker också en verklig förändring in i framtiden.

Är du ledare i en smågrupp kan du läsa mer om hur du tar tillvara Nära Smågrupps koncept på bästa sätt genom att ladda ner Tips inför samlingen och se gärna videoklippet nedan om hur du blir en god smågruppsledare. Fler resurser hittar ni här.


Så här startar du upp!

I flikarna till vänster ser du vilka bibelböcker som finns att välja bland. Utbudet kommer att bli större över tiden. Jakobs brev och den första samlingen kring de övriga bibelböckerna ligger helt öppet på nätet och är gratis. För att få tillgång till undervisning och material för övriga samlingar måste man anmäla sin grupp.

Anmälan & Kostnad

Genom att genomföra samlingarna som en studiecirkel i Studieförbundet Bilda finns möjlighet till ett ekonomiskt stöd, kostnaden hamnar då på 500:- per bibelbok/tema. Vissa församlingar väljer att lösa betalningen gemensamt för alla sina grupper, i andra församlingar löser man ekonomin inom den individuella gruppen.

Skapa er inloggningskod för gruppen under fliken Ansökan och Anmälan. Fyll i resterande uppgifter i nästkommande formulär. Du får sedan ett e-brev från Bilda med vidare instruktioner för hur studiecirkeln rapporteras. Inom en vecka får ni genom inloggning åtkomst till alla föredrag och material till den bibelbok ni valt. 

Vill man ta del av Nära Smågrupp utan att vara studiecirkel blir kostnaden 1000:- per bibelbok/tema om 6-8 samlingar. Till varje bibelbok finns ett studiematerial som kan laddas ned från hemsidan i form av ett pdf-dokument. Det är fritt att skriva ut och dela till gruppens medlemmar.

 

"Nära" vill föra tankarna till att komma nära både Jesus och varandra och låta Bibeln ge oss näring.

Nära Smågrupp vill inspirerar till att...

 • Läsa, använda och brottas med Bibeln
 • Fördjupa gemenskap och efterföljelse
 • Meningsfulla samtal och träffar

En vanlig samling!

 1. Välkommen hit! 

  Ta en runda där ni delar er vardag och får prata av er en stund? Hur har veckan sett ut? Vad har du för förväntningar på samlingen? Be för ert samtal!

 2. Starta upp! (ca 15 min)
  Ledaren sätter gruppen på spåret inför dagens bibeltext/ämne och sätter igång samtalet: Vilka associationer väcker texten? Vad kommer du att tänka på? Har du upplevt något liknande? Vilka frågor väcker det hos dig?

 3. Bibelundervisning & Samtal (ca 20+30 min) 
  Läs dagens bibeltext tillsammans och ta sedan del av ca 20 min bibelundervisning på webben. Följ sedan upp undervisningen och hjälp varandra att förstå bibeltexten och undervisningen. På vilket sätt kopplar budskapet till mitt eget liv? Vad utmanar det mig/oss till?

 4. Ta ett steg i tro…  (ca 15 min) 
  Uppmuntra varandra till steg i tro och mognad!  Vad har blivit viktigt för gruppen som helhet och dig personligen? Vad känns viktigt att ”ta tag i” utifrån Bibelns budskap? En attitydförändring, en relation att fördjupa, en gåva att utveckla, ett beteende att reflektera över, en situation att konkret be för, en praktisk handling… ? 

  Avsluta med att be för varandra och det ni vill förändra/fördjupa utifrån ert samtal idag.

Senast publicerad: 220427 | Powered by SiteSmart