Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Logga in

 
 

Nära Distans - en folkhögskolekurs!

Koppla dig samman med folkhögskolans kunnande och resurser! Välj en folkhögskolekurs som passar dina behov.

 

Nära Distans är en folkhögskolekurs på halvfart som består av 4 fristående kurser om 16 veckor vardera (se flikarna till vänster för mer information om de olika kurserna). Detta innebär att du kan läsa på halvfart under fyra terminer. Kurserna ges under måndagar, antingen dagtid eller kvällstid.

 

Höstterminen 2022 genomförs mellan den 29 augusti – 16 december 2022.

Sista anmälningsdag (i mån om plats) är 15:e augusti. Ett första antagningsbesked skickas innan midsommar. För senare inkomna anmälningar skickas antagningsbesked rullande.

 

Även under höstterminen 2022 vill vi ge utrymme för dig som vill studera under dagtid kl. 9.30-11.30 (detta gäller kurs Lukas under måndagar) - om du är intresserad av detta markera detta i din anmälan till oss. Har du läst hos oss tidigare och vill påbörja en nya kurs - hör av dig till petrus.lilja@hylliepark.se för att se vilka kurser som erbjuds.

 

Nära Distans vänder sig till dig som inte har möjlighet att flytta från orten men vill läsa på bibelskola. Kanske vill du som pastor, ungdomsledare eller teamarbetare fördjupa dina kunskaper om Bibeln samtidigt som du är en del av din församlingsmiljö, då är detta ett bra alternativ. 

 

För anmälan - klicka här!

 

Hur ser en studievecka ut?

Studierna på distans följer en veckorytm som innebär att du tar del av ett förinspelat webb-föredrag, självstudier och under ett par timmar möter lärare och studiekamrater via webbkonferens varje studievecka. Via webbkonferensen skapas goda möten även när man befinner sig på olika orter. Även den ovane lär sig snabbt hur man gör och det erbjuds god handledning under kursens gång.

 

Det finns tydliga studieinstruktioner och du skriver en kort rapport varje vecka. Självstudierna relaterar både till Bibeln och annan litteratur, men utmanar också till att se hur tron fungerar här och nu genom till exempel intervjuer och observationer. Ett viktigt moment är att tydliggöra för sig själv vad som är nästa steg att ta i den egna trosvandringen samt att reflekterar över egna och andras erfarenheter.

 

Anmälan och avgift

Kostnaden för studierna är 300: - per termin. Litteraturkostnader om ungefär 300: - kan tillkomma (exklusive Bibel). 

 

I folkhögskolekursen finns en fastställd ambitionsnivå för vilken studieinsats deltagaren skall göra. Genom att du som deltagaren skriver veckovisa rapporter dokumenteras studierna och du får personlig feedback. Då samtliga möten mellan deltagarna sker via webbkonferens förväntas en hög närvaro vid dessa tillfällen då det är här vi skapa goda relationer, för lärande samtal och dela med oss av varandras erfarenheter. För att kunna tillhandahålla ett diplom och studieintyg vid kursens slut krävs 80 % närvaro och genomförda kursmoment som skrivna rapporter.

 

Skolan kan intyga att studierna genomförs, ge meriterande kursintyg och möjlighet att söka studiemedel via CSN. För dig som söker studiemedel via CSN räknas varje kurs som 50% studier under 16 veckor. För mer information vad som gäller specifkt för dig och din studiesituation se vidare på http://www.csn.se/komv-folkh-gymn

 

Även om du inte väljer att använda dig av studiemedel via CSN har du möjlighet att ta del av studentrabatter med Mecenatkortet, läs mer på https://mecenat.com/se/om-mecenat/om-kortet

 

Att du som deltagare överlåter dig till folkhögskolestudier skapar drivkraft att även klara studiemoment som bjuder på visst motstånd. Det är ofta dessa moment våra deltagaren efteråt kan se att hon lärt sig mest av.

 

Studietakt och teknikkrav

Vi rekommendera att du tidsmässigt avsätter mellan 10-20 timmar för studier varje vecka. Försök hitta en plats där du i lugn och ro kan lösa dina uppgifter, avsätt tid för reflektion och för de inre processer som sätts igång under kursen. Det krävs en hel del självdisciplin och förmåga att att läsa och förstå texter på egen hand. Goda svenskakunskaper är att rekommendera då mycket av kursinnehållet läses på egen hand och innehåller både akademiska och populärvetenskapliga texter.

 

Datorvana krävs då kursen förs helt på distans vilket innebär att det är via mail och webbmöten som du kommer har kontakt med andra deltagare och din studieledare. 

 

För att kunna ta del av utbildningen via Zoom (webbkonferens via Internet) etc. krävs att du som student har tillgång till en någorlunda modern dator, fast uppkoppling, inbyggd webbkamera samt ett USB headset.

 

Hör gärna av dig om du har några frågor om tekniken gå till fliken Kontakta oss.

 

Höstterminen 2022 genomförs mellan den 29 augusti – 16 december 2022.

Sista anmälningsdag (i mån om plats) är 15:e augusti. 

Senast publicerad: 220427 | Powered by SiteSmart