Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Logga in

 
 

FörsamlingsNära - bibelskola i din lokala församling!

Församlingen är den naturliga platsen för att lära om den kristna tron. FörsamlingsNära vill vara ett redskap för detta fortsatta lärande. 

Församlingsmiljön säger mer om tron än vad ett klassrum kan göra. FörsamlingsNära vill därför arrangeras lokalt i din församling som en studiecirkel i samarbete med studieförbundet Bilda. FörsamlingsNära består av fyra fristående kurser om 15 veckor vardera som läses på halvfart. Upplägget är flexibelt och kan följa församlingens behov. Anmälan sker under fliken Ansökan och Anmälan.

De fyra fristående kurserna att ta del av är kurs Lukas, Johannes, Paulus samt GT (Gamla Testamentet). Läs mer om varje specifik kurs i tabellen till vänster.

FörsamlingsNära tar till vara på modern teknik, studiegemenskap och församlingsgemenskapen som en plats för lärande där att kan få möjlighet att studera trons stora frågor. De egna erfarenheterna speglas i bibeltexterna när kristedomens grunder utforskas. 

Hur ser en studievecka ut?

En gång i veckan möts ni som deltagare tillsammans kring ett tema. Temat presenteras genom ett inspelat föredrag över Internet som sedan följs av ett fördjupande samtal lett av en studieledare. I samtalet delar ni era frågor, reflektioner och erfarenheter med varandra med målet att förändra deltagarens sätt att vara och handla i det vardagliga livet.

En samling tar i regel ungefär två och en halvtimme. Mellan samlingarna sker studier på egen hand där deltagaren utfirån uppgifter och frågor som beskrivs i studieplanen går i närkamp med bibeltexten, litteratur och den egna erfarenheten.FörsamlingsNära vill ge ett fördjupat lärande som involverar kunskap, färdigheter, karaktär, handlingar och relationer. 

Studieplanen är innehåller en bredd av uppgifter för varje vecka. Tillsammans i gruppen kommer ni överens om vad som är en passande ambition för er. I studiecirkeln finns finns goda möjligheter att anpassa omfattningen av studierna till vad som passar deltagaren. Alla tar del av föredrag, litteratur och reflekterar över hur det rör det egna livet innan man möts till den gemensamma samlingen. 

Hur går jag tillväga?

FörsamlingsNära bygger på att ni är en grupp i församlingen som är intresserade av att genomföra kursen. Enklast sättet är att lyfta frågan i församlingen genom pastorn eller ledarskapet för att se om intresse finns att just din församling vill stå värd för en lokal bibelskola.

Församlingen ansvara för att utse en lämplig studieledare. Studieledaren kan vara volontär eller en medarbetare i församlingen men Bibelskola Nära har inte möljighet att ge ekonomisk ersättning till studieledaren.

Är ni en grupp som vill genomföra FörsamlingsNäras kurser anmäl er på fliken Ansökan & Anmälan. Om du har fler frågor omkring FörsamlingsNära kan du höra av dig här. Är du pastor eller församlingsledare och är intresserad av att låta din lokala församling stå värd för Bibelskola Nära får du gärna ta kontakt med oss.

Samverkan med Studieförbundet Bilda

FörsamlingsNära arrangeras i samverkan med studieförbundet Bilda. Genom Studieförbundet Bilda kan kursen genomförs till ett förmånligt pris då kursen genomförs som en folkbildande studiecirkel. Kontakta representant för Bilda i din region för att höra vad vilken möjlighet som erbjuds. 

Församlingar som vill arrangera FörsamlingsNäras kurser anmäler sig under fliken Ansökan & Anmälan. Deltagare som vill läsa FörsamlingsNära som folkhögskolekurs anmäler sig också här. Deltagare som vill läsa på bibelskola Nära enbart som en del av den lokala studiecirkeln anmäler sig till studieledaren i sin församling.

Studiecirklar som arrangeras med Bilda avtalar med Bilda i sin region om kostnaden. Om man genomför FörsamlingsNära som studiecirkel administrerar församlingen inbetalning av eventuell avgift.

Grupper som genomför studierna utan samverkan med Bilda eller folkhögskola betalar:

  • 1200:- per grupp om 3-5 deltagare
  • 1800:- per grupp om 6-8 deltagare
  • 2000:- per grupp om 9-12 deltagare

Till dessa avgifter tillkommer kostnad för litteratur och administrationsavgift om ungefär 300:- (exklusive Bibel) per deltagare.

Näras kvällskurs illustreras av ett träd med rikt rotsystem. Lövskog. Solljus.

Djupa rötter ger livskraft

Lärande samtal i gemenskap och tillbedjan

Dela med dig av dina livserfarenheter

Studier enskilt och tillsammans

 
Senast publicerad: 220427 | Powered by SiteSmart