Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Logga in

 
 

Söndagsskola för vuxna

Söndagsskola för vuxna är en halvfartskurs (50%) på distans som tar dig med på en resa genom Gamla testamentet. I 15 teman och samlingar får du tillsammans med andra kursdeltagare möjlighet att reflektera och utmanas av de berättelser och händelser som du själv kanske mött och som framförallt presenteras för barnen i söndagsskolan eller i Barnens Bibel.

 

Många människor är inte vana vid att läsa Gamla testamentet på egen hand. Nu får du chans att tillsammans med andra reflektera över dessa berättelser. Berättelser som kanske bara dykt upp och nämnts i enstaka predikningar och då som självklarheter, men hur samtalar vi om dessa när vi blivit vuxna?

 

Eleonore Gustafsson är den huvudsakliga föreläsaren under denna kurs. Hon är pastor i Evangeliska Frikyrkan, skribent och bibellärare. Söndagsskola för vuxna vill inbjuda dig att reflektera och utmanas av berättelserna från: Skapelsen, Adam, Eva & ormen, Kain & Abel, Noa, Babels torn, Hagar, Abraham, Isak, Jakob, Josef och Job.

 

Vi ska försöka läsa söndagsskole-berättelserna utifrån deras eget syfte, vad berättar dessa berättelser om Gud och vårt förhållande till Gud, oss själva och våra medmänniskor? Hur kan dessa berättelser få relevans och säga något till oss idag?

Kursupplägg

Under 16 veckor, inklusive introduktionsträffen träffas vi via webbkonferens som innebär möten via Internet som sker varje vecka. Du som kursdeltagare förväntas delta vid samtliga webbmöten.

 

Höstterminen 2021 genomförs mellan den 30:e augusti till den 10:e december. Sista anmälningsdag (i mån om plats) är 16:e augusti. Ett första antagningsbesked skickas innan midsommar. För senare inkomna anmälningar skickas antagningsbesked rullande.

 

Kursen kommer genomföras under måndagar kl.9:30-11:30. Ett första antagningsbesked skickas innan jul. För senare inkomna anmälningar skickas antagningsbesked rullande.

För att anmäla dig - tryck här!

 

Bibelskola Nära

Bibelskola Näravill föra tankarna till att komma nära Jesus, varandra och låta Bibelns budskap krypa oss nära in på livet. Det som berör och kommer oss själva nära blir ju också något vi gärna talar om och delar med de människor som står oss nära.

Studievecka

En studievecka är upplagd med föredrag, studieuppgifter och läsning av litteratur vilket du gör på egen hand. Var fjortondedag möts du upp för webbsamtal tillsammans med övriga kursdeltagare för reflektion och gemensamt lärande. Via webbkonferensen skapas goda möten även när man befinner sig på olika orter. Även den ovane lär sig snabbt hur man gör och det erbjuds god handledning under kursens gång.

Det finns tydliga studieinstruktioner och du skriver en kort rapport för varje tema. Självstudierna relaterar både till Bibeln och annan litteratur, men utmanar också till att se hur tron fungerar här och nu genom till exempel intervjuer och observationer. Ett viktigt moment är att tydliggöra för sig själv vad som är nästa steg att ta i den egna trosvandringen samt att reflekterar över egna och andras erfarenheter.

Studietakt och teknikkrav

Vi rekommendera att du tidsmässigt avsätter mellan 10-20 timmar för studier varje vecka. Försök hitta en plats där du i lugn och ro kan lösa dina uppgifter, avsätt tid för reflektion och för de inre processer som sätts igång under kursen. Goda svenskakunskaper är att rekommendera då mycket av kursinnehållet läses på egen hand och innehåller både akademiska och populärvetenskapliga texter.

Datorvana krävs då kursen förs helt på distans vilket innebär att det är via mail och webbmöten som du kommer har kontakt med andra kursdeltagare och din studieledare. 

För att kunna ta del av utbildningen via Adobe Connect (webbkonferens via Internet) etc. krävs att du som student har tillgång till en modern dator, fast uppkoppling, inbyggd webbkamera samt ett USB headset.

Anmälan och avgift

Kostnaden för studierna är 300: - per termin. Litteraturkostnader om ungefär 300: - kan tillkomma (exklusive Bibel).

I folkhögskolekursen finns en fastställd ambitionsnivå för vilken studieinsats deltagaren skall göra. Genom att du som deltagaren skriver veckovisa rapporter dokumenteras studierna och du får personlig feedback. Då samtliga möten mellan deltagarna sker via webbkonferens förväntas en hög närvaro vid dessa tillfällen då det är här vi skapa goda relationer, för lärande samtal och dela med oss av varandras erfarenheter. För att kunna tillhandahålla ett diplom och studieintyg vid kursens slut krävs 80 % närvaro och genomförda kursmoment som skrivna rapporter.

Skolan kan intyga att studierna genomförs, ge meriterande kursintyg och möjlighet att söka studiemedel via CSN. För dig som söker studiemedel via CSN räknas varje kurs som 50% studier under 16 veckor. För mer information vad som gäller specifkt för dig och din studiesituation se vidare på http://www.csn.se/komv-folkh-gymn

Även om du inte väljer att använda dig av studiemedel via CSN har du möjlighet att ta del av studentrabatter med Mecenatkortet, läs mer på https://mecenat.com/se/om-mecenat/om-kortet

Näras kvällskurs illustreras av ett träd med rikt rotsystem. Lövskog. Solljus.

Djupa rötter ger livskraft

Lärande samtal i gemenskap och tillbedjan

Dela med dig av dina livserfarenheter

Studier enskilt och tillsammans

 
Senast publicerad: 210517 | Powered by SiteSmart